parallax background

Állattartó telepekre vonatkozó szabályok, gazdákat érintő adminisztrációs feladatok

Gazdálkodókat érintő adminisztrációs feladatok
2019-04-12
Létszámbővítés a ProKat Mérnöki Iroda Kft-nél
2019-08-05

Magyarországon a mezőgazdaság egyik fő ágazata az állattenyésztés. Az állattenyésztés egyik legfontosabb feladata az élelmiszer-ellátás (tej, tojás, hús) az emberek számára. Az állati eredetű élelmiszerek olyan létfontosságú összetevőket (fehérje, aminosav, vitamin, mikroelem, zsírsav) tartalmaznak, amelyek mással nem pótolhatók. Tekintve, hogy az élelmiszerre, ezen belül állati termékekre nap, mint nap szükség van, az állattenyésztés jelentősége a világ népességének emelkedésével együtt növekszik.

Kiemelt jelentőségű feladata az állattenyésztőknek a melléktermékként keletkező istállótrágya és hígtrágya jogszabályi előírások szerinti kezelése, valamint megfelelő elhelyezése. Nem szabad elfelejteni, hogy ezen anyagok nem szükséges rosszként vannak jelen, hanem kiemelkedő szerepet játszanak a talajok tápanyag- és szerves-anyag utánpótlásában.  

Az állattartó teleppel rendelkező gazdálkodóknak a telep napi működése során számos rájuk vonatkozó adminisztrációs és gyakorlati előírást figyelembe kell, hogy vegyenek az állatok tartása során. 

Ilyenek például:

 • környezetterhelés (talaj-, víz-, levegőszennyezés)
 • telep elhelyezkedése (izolációs távolságok, megközelíthetőség, talaj teherbírása, talajvíz szintje)
 • technológiai előírások (férőhelyhely igény, takarmányozás, trágya eltávolítás)
 • keletkezett trágya és szennyvíz szakszerű elhelyezése
 • jó minőségű takarmányok beszerzése
 • állatok nyilvántartása, szállítása
 • állategészségügyi követelmények betartása
 • állati hulla megfelelő elszállítás
 • termékenyítések nyilvántartása, bejelentése
 • állattartáshoz kötődő támogatások igénylése

Cégünk a HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium számos állattartó gazdálkodóval áll kapcsolatban. Hozzáértő munkatársaink magas szintű szakmai tevékenységükkel többfajta szolgáltatással tudják segíteni a gazdákat. 

Mik is lehetnek ezek a szolgáltatások pontosan, amelyek az állattartó gazdákat érintik:

 • környezetvédelmi hatástanulmányok készítése 
 • környezethasználati engedélyek (IPCC), illetve ezeket figyelembe véve éves jelentések készítése
 • állattartó telepeken monitoring kutak tervezése, engedélyeztetése és mintázása, talajszennyezés vizsgálata
 • ivóvíz vizsgálata laboratóriumi körülmények között
 • akkreditált szerves- és hígtrágya mintavételek, valamint beltartalmi vizsgálatok elvégzése
 • hígtrágya, valamint szennyvíz, szennyvíziszap kijuttatásához kötelezően előírt, talajtani szakértő által ellenjegyzett talajvédelmi tervek elkészítése a hozzátartozó laborvizsgálatokkal együtt
 • az állatok etetéséhez szükséges takarmányok vizsgálata beltartalmi paraméterekre (vitamin, nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, keményítő, makro-, mikroelem, toxin, mikrobaszám, stb.)
 • nyershús vizsgálata (pH, vitamin, mikroelem, hormon, stb.)
 • mikrobiológiai vizsgálatok
 • jogszabály által kötelezően előírt éves nitrátjelentések elkészítése és benyújtása
 • gazdálkodási napló vezetése és benyújtása
 • termeléshez kötött és termeléstől elválasztott (anyatehéntartás, hízottbika tartás támogatás) normatív támogatások igénylése 

A cégünket megkereső állattartó gazdálkodóknak az ország bármely területén rendelkezésére állunk, elvégezzük a szükséges helyszíni vizsgálatokat, mintavételeket, – ahol szükséges akkreditált formában – majd az általunk beszállított mintákat a NAH által akkreditált laboratóriumunkban az előírt szabványoknak megfelelően levizsgáljuk, és ha szükséges a vizsgált eredményekből a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezzük a gazdák számára a megrendelt adminisztrációs munkákat.     

Dr. Ágoston Tamás
HL-LAB, agrármérnök, környezettechnológiai szakmérnök, növényvédelmi szakmérnök, szaktanácsadó