parallax background

Ésszerű tápanyag kijuttatás, tápanyag-gazdálkodási terv

Létszámbővítés a ProKat Mérnöki Iroda Kft-nél
2019-08-05
Precíziós gazdálkodás
2019-11-13

A HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratóriumban komplexen állunk rendelkezésre ügyfeleink igényeire. A szolgáltatások palettáján természetesen a tápanyag-gazdálkodási terv készítése is megtalálható, mely minden nitrátérzékeny területen gazdálkodó, VP-AKG, valamint VP-ÖKO támogatásban részesülő számára nélkülözhetetlen. 

A tápanyag-gazdálkodási terven alapuló gazdálkodás, mind gazdasági, mind környezetgazdálkodási szempontból létfontosságú a mezőgazdasági termelők számára. A gazdálkodást napjainkra egyre inkább jellemző profitorientáltság mellett, egyre nagyobb figyelem fordul az ésszerű tápanyag kijuttatásra. 

A pontos tápanyag-gazdálkodási terv legfontosabb része a precíz mintavétel, melynek hiánya téves eredményekhez vezet. Ennek kiküszöbölésére szakértő kollégák állnak rendelkezésre a talajminták megvételére, illetve azok beszállítására. A bevizsgált talajminták érvényességi ideje a laboratórium által kiállított mérési jegyzőkönyv dátumtól számítva 5 év. Az akkreditált laboratóriumba érkezett mintát egyedi azonosítóval látják el (Labor ID), mely felhasználásra kerül a tápanyag-gazdálkodási tervben is, ezáltal válik visszakereshetővé és beazonosíthatóvá az adott tervhez felhasznált talajvizsgálati eredmény. A tervezés másik nélkülözhetetlen alappillére a gazdálkodótól származó területi információk. A szükséges információk megadása adatlapon történik. Külön figyelmet fordítunk a különböző támogatási formákban résztvevő ügyfeleink jogszabályi vonatkozásaira. A talajvizsgálati eredmények és a gazdák által küldött pontos adatok alapján készül a jó tápanyag-gazdálkodási terv. 

Cégünknél elengedhetetlen a naprakész, szakmai hozzáértő kezek által fejlesztett tápanyag-gazdálkodási terv készítéséhez segítséget nyújtó program használata. A tápanyag-gazdálkodási terv jogszabályi hátterét az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) és a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet (Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról) adja, továbbá a különböző pályázati lehetőségeket igénybe vevő ügyfeleink egyedi jogszabályi vonatkozásai, a pályázati kiírás alap- és választható feltételeiben lévő korlátozásai. 

A gazdálkodónak lehetősége van szűkített (8 paraméteres) vagy bővített (14 paraméteres) talajvizsgálati eredmény igénylésére. Nitrátérzékeny területen gazdálkodók számára elegendő a szűkített talajvizsgálati eredmény, ennek ellenére a termelők többsége a hatékonyabb gazdálkodás érdekében inkább a bővített eredményre tart igényt a mintáiból, amely már a mikroelemeket is tartalmazza. A tápanyag-gazdálkodási terv a termőhelyi kategória, a humuszellátottság, az elővetemény és annak termésmennyisége, valamint esetleges szárbedolgozása, a főnövény és annak elvárt hozama, az öntözés, a szerves-, vagy akár hígtrágya kijuttatás figyelembe vételével kerül elkészítésre, a jogszabályi korlátok maradéktalan figyelembe vételével. 

A szolgáltatást igénybe vevő gazdálkodónak az is nagymértékű segítség, hogy itt minden eredménye egy helyen van, legyen szó talajvédelmi tervben lévő értékekről, (pl.: hígtrágya kijuttatás esetén a hígtrágya összetétele), vagy akár levélanalízis eredménye. A cégen belüli rugalmas információáramlás biztosítja a gördülékeny ügyintézést. 

Dr. Ágostonné Pataki Eszter
szaktanácsadó