parallax background

Szakértés és laboratóriumi vizsgálatok egy helyen

A nitrátérzékeny területen gazdálkodókat érintő kötelezettségek és határidők
2019-03-14

A HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratóriumot mára országszerte, sőt az országhatáron túl is ismerik. A cég neve egybeforrt a gyorsaság, a precizitás és a rugalmasság fogalmával. Hosszú út vezetett idáig, és bár jelenleg is a hazai piac meghatározó, dinamikusan fejlődő szereplőjeként tartják számon, a cég vezetése szerint ez még csak az út eleje.

A HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium egy kizárólag magyar tulajdonban lévő, magyar irányítású, akkreditált vizsgáló- és ellenőrző laboratórium, ahol a mintavételezés, széleskörű tanácsadás, szakanyagírás, hatósági kapcsolattartás komplex szolgáltatásai is elérhetőek ügyfelei számára.

A HL-LAB 2008-ban alakult, és azóta folyamatosan bővülő tevékenységi körrel és műszerparkkal rendelkezik. Magyarország keleti részén, Debrecenben található székhellyel, dombóvári telephellyel az ország teljes területén tevékenykedve működteti laboratóriumát.

Partnereire fókuszálva, kollégái kiváló szakmai tudására és tapasztalatára támaszkodva, a legkor- szerűbb, folyamatosan megújuló, akkreditált labora- tóriumi műszerparkkal, magas színvonalon állnak a gazdálkodások szolgálatába, és tevékenysé- gükkel hozzájárulnak ügyfeleik üzleti fenntartha- tóságához. Mindezt költséghatékonyan, gyorsan és precízen, több százezer levizsgált minta tapaszta- lataira alapozva teszik. A rendelkezésükre álló esz- közpark lehetővé teszi a különböző minták fizikai, kémiai és mikrobiológiai paramétereinek meghatá- rozását, és a cég a laboreredményekre alapozottan, mindent magába foglaló szolgáltatást nyújt a sza- kanyag megírásában is (tápanyag-gazdálkodási terv, környezetvédelmi hatástanulmányok, felülvizs- gálatok, stb.), illetve igény esetén a tervdokumen- tációk hatósági engedélyeztetésének átvállalását is biztosítják ügyfeleik számára.

A közel 1000 m2-es akkreditált laboratórium évente több mint 60 000 mintát dolgoz fel. Ez a mintaszám jelentősen növekedni fog az idén megszerzett terület- bővítési akkreditációnak köszönhetően, amellyel az országban kimagasló módon közel 1000 para- méter vizsgálatát végzi a laboratórium. A szakértői részleg munkáját évi 400 db talajvédelmi terv, 60 000 ha mintavétel, 50 000 ha szaktanács és közel 100 akkreditált mintavétel jellemzi.

A szolgáltatásaik köre az alábbi mintákvizsgálatával bővült:

  • GABONA és GABONATERMÉKEK,
  • OLAJOS MAGVAK,
  • TAKARMÁNY és ALAPANYAGAIK,
  • LISZT és ÉTKEZÉSI CÉLÚ ŐRLEMÉNYEK,
  • NÖVÉNYI EREDETŰ ÉLELMISZEREK,
  • ÉLELMEZÉSI, TAKARMÁNYOZÁSI, IPARI MAGVAK és HÁNTOLT TERMÉKEK.

Akkreditáltak lettek az alábbi vizsgálatokra is:
• NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK,
• SZERVES SZENNYEZŐANYAGOK,
• MINTAVÉTEL (gabonából, takarmányból, olajos magvakból stb.).

Egyéb, új szolgáltatások:
• TALAJSZKENNELÉS,
• TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY-készítés.

Ezek megvalósítására egy több százmilliós beruházás történt, melynek során új műszerekkel és eszközökkel gyarapodott a laboratórium, illetve a szakértői ágazat. Irányítási rendszerüket folyamatosan fejlesztik, hogy megfeleljen az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványok követelményeinek. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság határozata alapján vizsgálataikat a világ 128 országában elfogadják.

Bevezetés előtt áll egy egyedi, saját fejlesztésűvállalatirányítási rendszer, melyet a széles szolgáltatási kör és a nagy mintaszám indokolt. Hangsúlyt fektetnek a kutatás-fejlesztésre is, mely a versenyképességük megtartásának és növelésének egyik kulcsfontosságú eleme, hiszen ma Magyarországon csak akkor lehet sikeres egy vállalkozás, ha képes fejlődni, esetleg változtatni a stratégiáján a mezőgazdaság igényeihez mérten.

Fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy a mezőgazdaság területén tevékenykedő cégek elégedettek legyenek szolgáltatásaikkal.