A szag nyomában: bűzhatások jogszabályi előírásai, bűz elleni védekezés

A levegő tisztasága és annak frissessége hozzájárul az egészséges életünkhöz. Szennyezett, bűzzel terhelt közegben dolgozni és élni is nehéz. A hazai jogszabályi környezet azonban megvédi a lakosságot az ilyen kellemetlen behatásoktól.

Olyan alapvető életfolyamatunk a lélegzés, hogy nem is veszünk róla tudomást. Az orrunkban és az agyunk bizonyos részeiben található millió érzékelő receptor azért felelős, hogy felismerjük, megértsük a szagokat. A szagérzékelés igen komplex fiziológiai folyamat, nem is sejtjük, hogy milyen nagy szerepe van az életünkben.

Az evolúciós fejlődésünk során kialakult bennünk az ösztön, hogy kerüljük azokat a veszélyeket és élelemforrásokat, amelyek bűzösek, romlottak. Ezzel párhuzamosan az illatos, csábító szagok után pedig vonzódunk, segítve az értékes élelem megszerzését. Így elmondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb érzékszervünk az orrunk.

MI A BŰZ, SZAG?

A levegőbe kerülő zavaró környezeti szagok a légszennyezés kategóriájába tartoznak, ebből következik, hogy annak kezelése és a megszüntetése alapvető feladata lenne a szaghatást okozó létesítmény üzemeltetőjének. A környezeti szaggal terhelt levegő lehet ártalmas a szervezetünkre, de nem feltétlenül okoz károsodást a belégzése. A nem szennyező szaghatás azonban zavaró, valamint különböző tüneteket okozhat az egyes embereknél. A beszívott levegőbe keveredett környezeti szagok komoly életminőség romlással járhatnak, rontja a közérzetet, akár munkaképesség csökkenéssel is járhat.

MIÉRT FONTOS A BŰZMÉRÉS?

Alapvető jogunk, hogy a belélegzett levegő tiszta és szagmentes legyen. A zavaró környezeti szagok különböző tüneteket válthatnak ki, különböző emberekben. Ilyen lehet a rosszullét, hányinger, hányás, fejfájás, köhögés. Illetve azok, akik környezeti szaggal terhelt környezetben kénytelenek élni, kevesebbet szellőztetnek, emiatt romlik a lakás levegője is, esetleg tartanak attól, hogy a szag káros lehet a szervezetükre. Ezek vezethetnek az életminőség romlásához.

A lakók jogos felháborodásuk okán konfliktusba keveredhetnek a zavaró szagot kibocsátó üzem tulajdonosával, amely mindenképpen elkerülendő. A régi közmondás is úgy tartja, hogy „rossz szomszédság, török átok”.

MILYEN JOGSZABÁLYOK VONATKOZNAK A BŰZMÉRÉSRE?

Az a lakosság, amelynek kényszerűen környezeti szagokkal terhelt környezetben kell élnie, ma Magyarországon megteheti, hogy a joghoz fordul. A levegővédelem és a levegőterhelés problémájával több rendelet is foglalkozik.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó részei

A rendelet szerint a bűz fogalma: „szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű használatát zavarja;”

A rendelet kitér a környezeti szagokat kibocsátókra vonatkozó kötelezettségekre:

4. §Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

5. § (3)A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.

(7) A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.

(8) A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.

Bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok

30. §(1) Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

(2) Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzősét, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

(3) Légszennyező pontforrás által okozott bűzterhelés csökkentése érdekében a bűzzel járó tevékenységre szagegység/m3-ben kifejezett egyedi kibocsátási szagkoncentráció határérték írható elő. A szagkoncentráció meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell alkalmazni.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról) is foglalkozik a környezeti szaghatás problémájával.

15. § (4)Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 1–5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.

(5) *  Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőterület, intézményi terület vagy településközpont található, és a bűzszennyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzszennyezettség időszakos olfaktometriás mérését.

A BŰZMÉRÉS MÓDSZEREI

A méréssel kapcsolatos módszerek kidolgozását különböző tényezők nehezítették. A szaghatások feldolgozása és az arra adott reakciók különbözőképpen zajlanak le egyes emberekben, ezért nehéz számszerűsíteni. Az orvosi célokra kifejlesztett olfaktometria a szaghatás mérésének objektivitását tette lehetővé. A vizsgálati módszer célja, hogy a valósághoz legközelebb álló eredményt kapjuk.

Az elfogadott és alkalmazott olfaktometriás méréshez olyan mintavétel szükséges, amely reprezentatív mintát szolgáltat a laboratórium számára. A mintát a környezeti levegőből szakképzett személyeknek a tüdő elvén működő eszközzel szükséges megvenni, melyet egy speciális zsákba gyűjtenek. Ebből vizsgálja a bűz mértékét olfaktométerrel a laboratórium akkreditált személyzete.

LAKOSSÁGI PANASZOK ESETÉRE ÚTMUTATÓ

Lakossági panaszbejelentés esetén kötelessége a szaghatást okozó létesítmény üzemeltetőjének a rendelet alapján vizsgálatot végeztetni egy arra akkreditált laboratóriummal, majd a szaghatást a legjobb technikai eszközökkel megszüntetni, vagy csökkenteni egy arra alkalmas berendezéssel.

  • Cégünk, a Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrár- és Környezetvédelmi Laboratórium, a rendeleteknek megfelelve az MSZ EN 13725:2022 szabvány szerint, akkreditáltan végzi a mintavételt és a bűzmérést is egyaránt.
  • Megállapítjuk, hogy milyen szaghatást csökkentő eszközök telepítésére van szükség, illetve meghatározzuk a meglévő berendezések hatásfokát és annak a megfelelő mértékben való növelésére is adunk javaslatot.
  • Szakértő kollégáink a környezeti szagot kibocsátó létesítmény szagvédelmi hatásterületét a rendeletnek megfelelve határozza meg.

Zavaró környezeti szaggal járó létesítmény közelében él? Bűzzel kapcsolatos tüneteket is tapasztal?

Keressen minket bizalommal!

  • Dr. Kónya Bálint (laboratóriumvezető) +3670/770-6987
  • Kövesligeti Miklós (környezetvédelmi szakértő) +3670/555-4322
  • Kiss Ferenc (mintavételi csoportvezető) +3670/882-2067

Forrás:

mmkkornyezetvedelem.hu

net.jogtar.hu

net.jogtar.hu

Készséggel állunk rendelkezésére! Forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben helyszíni mintavételre, rövid határidejű és precíz laborszolgáltatásra, valamint szaktanácsadásra van szüksége forduljon hozzánk bizalommal, szívesen fogadjuk megkeresését. Ügyfélszolgálatunkat elérheti a kapcsolati űrlapon vagy telefonon keresztül.